Saknar uppkoppling

Längtar Du efter större närvaro i arbetet med gamla människor?
Är det något i Ditt eller verksamhetens förhållningssätt som Du skulle vilja ändra på?


I den kulturomvandling som vi befinner oss - i gränslandet mellan analog och digital tillvaro - ställs det inte sällan krav på ökad effektivitet i de flesta verksamheter, eller branscher. 

Det är en effektivitet som inte alltid gynnar själva "produkten", det vill säga människor i beroendeställning såsom gamla och barn till exempel.

Jag arbetar på temat tempoväxling. 
Det rymmer frågor om bemötande, kommunikation och varsam omsorg om gamla och vårdbehövande äldre.

Ibland kan det förekomma att man fastnat i olika mönster av effektivitetstänkande och kan behöva handledning eller samtal kring olika frågor.

En del verksamheter önskar inte sällan någon "utifrån" i sitt förändringsarbete.

Här står jag till förfogande. 

Min yrkesbakgrund återfinns på www.linkedin/in/didiornstedt


Arbetslagsutveckling - Rådgivning - Handledning i varsamt bemötande - Workshop