Välkommen att kontakta mig för studiedag eller personalhandledning!

- Observation i arbetslag
- Rådgivning
- Grupp- och enskild handledning
- Studiedag med workshop i ämnet varsamt bemötande

Didi Örnstedt
E-post: didi.ornstedt@gmail.com
Mobil: 070 - 667 35 69

Utbildningskonsult
med pedagog- och ledarskapsbakgrund