Delaktighet och bemötande

Hur kan man undvika konflikter med vårdbehövade äldre, deras anhöriga, kollegor..?
Vad gör man om det ändå händer om och om igen?


Konfliktsituationer har en märklig förmåga att stå ivägen för nya, positiva tag. 
Delaktighet kan ju ske på så många olika sätt och det kan finnas hinder för upplevelse av delaktighet. I alla sammanhang i arbetet med människor, oavsett ålder, är inlevelseförmåga en tillgång för att veta hur man kan bemöta en annan människa. 

Har Du /Din verksamhet  behov av att utveckla frågor om delaktighet och bemötande i arbetet med era gamla?


Här står jag till förfogande. 

Min yrkesbakgrund återfinns på www.linkedin/in/didiornstedt


 

Arbetslagsutveckling -Rådgivning - Handledning i varsamt bemötande - Workshop